Chlorphenoxamine hydrochloride

Chlorphenoxamine hydrochloride