isothipendyl hydrochloride

isothipendyl hydrochloride