Dodecyltriphenylphosphonium bromide

Dodecyltriphenylphosphonium bromide