N-[4-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-yl]-acetamide

N-[4-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-yl]-acetamide