4-Chlorodehydromethyltestosterone

4-Chlorodehydromethyltestosterone