3-((4-Methoxyphenyl)methylene)phthalide

3-((4-Methoxyphenyl)methylene)phthalide