4-fluoro-N-(phenylcarbamothioyl)benzenesulfonamide

4-fluoro-N-(phenylcarbamothioyl)benzenesulfonamide