Pentachloro(chloromethyl)benzene

Pentachloro(chloromethyl)benzene