4-nitro-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide

4-nitro-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide