N-[(3,4-dimethylphenyl)carbamothioyl]cyclopentanecarboxamide

N-[(3,4-dimethylphenyl)carbamothioyl]cyclopentanecarboxamide