(8xi,10xi,13xi)-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate

(8xi,10xi,13xi)-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate