Ethanone, 2-(4-nitrophenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-

Ethanone, 2-(4-nitrophenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-