Sodium sulfide (Na2(S2))

Sodium sulfide (Na2(S2))