9-Octadecenoic acid (9Z)-, oxydi-2,1-ethanediyl ester

9-Octadecenoic acid (9Z)-, oxydi-2,1-ethanediyl ester