N-(7-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazol-2-yl)-benzamide

N-(7-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazol-2-yl)-benzamide