Ethanone, 1-[2-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-

Ethanone, 1-[2-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-