Ethyl N-salicyloylanthranilate

Ethyl N-salicyloylanthranilate