1-(4-Methyl-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-ylamine

1-(4-Methyl-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-ylamine