3-fluoro-N-(phenylcarbamothioyl)benzamide

3-fluoro-N-(phenylcarbamothioyl)benzamide