Sodium sulfide (Na2(S4))

Sodium sulfide (Na2(S4))