potassium 2-chloro-5-nitrobenzenesulfonate

potassium 2-chloro-5-nitrobenzenesulfonate