1-[(4-methylsulfanylphenyl)methyl]azepane

1-[(4-methylsulfanylphenyl)methyl]azepane