3-(4-methoxyanilino)-2-cyclohexen-1-one

3-(4-methoxyanilino)-2-cyclohexen-1-one