potassium 3-nitrobenzenesulfonate

potassium 3-nitrobenzenesulfonate