Ethyl 1-(naphthalen-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylate

Ethyl 1-(naphthalen-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylate