1-[(4-nitrophenyl)methyl]azepane

1-[(4-nitrophenyl)methyl]azepane