4-nitro-n-(phenylcarbamothioyl)benzamide

4-nitro-n-(phenylcarbamothioyl)benzamide