1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-2-(2-methoxy-phenylamino)-ethanone

1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-2-(2-methoxy-phenylamino)-ethanone