1-(2-Dimethylamino-ethyl)-1H-benzoimidazol-2-ylamine

1-(2-Dimethylamino-ethyl)-1H-benzoimidazol-2-ylamine