Ethanone, 1-[4-[[1-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-propenyl]oxy]phenyl]-

Ethanone, 1-[4-[[1-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-propenyl]oxy]phenyl]-