1-(4-nitrophenyl)-2-(7H-purin-6-ylsulfanyl)ethanone

1-(4-nitrophenyl)-2-(7H-purin-6-ylsulfanyl)ethanone