Ethanone, 1-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-

Ethanone, 1-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-