5-[[[2-[(4-Methoxyphenyl)methylcarbamoyl]phenyl]methyl-Prop-2-Enyl-Amino]methyl]-1,3-Benzodioxole-4-Carboxylic Acid

5-[[[2-[(4-Methoxyphenyl)methylcarbamoyl]phenyl]methyl-Prop-2-Enyl-Amino]methyl]-1,3-Benzodioxole-4-Carboxylic Acid