N-{1-[(Furan-2-ylmethyl)-carbamoyl]-2-phenyl-vinyl}-benzamide

N-{1-[(Furan-2-ylmethyl)-carbamoyl]-2-phenyl-vinyl}-benzamide