trans-1,2-Dimethylcycloheptane

trans-1,2-Dimethylcycloheptane