Dimethylhexaethyloctasilsesquioxane

Dimethylhexaethyloctasilsesquioxane