Dibenzo[h,vwx]hexaphene(7CI,8CI,9CI)

Dibenzo[h,vwx]hexaphene(7CI,8CI,9CI)