Androstan-3,5,7-trien, 17-benzoyloxy-

Androstan-3,5,7-trien, 17-benzoyloxy-