Silane, (4-butylphenyl)triphenyl-

Silane, (4-butylphenyl)triphenyl-