Stannane, (4-bromophenyl)trimethyl-

Stannane, (4-bromophenyl)trimethyl-