Ethylene, 2-(m-chlorophenyl)-1,1-diphenyl-

Ethylene, 2-(m-chlorophenyl)-1,1-diphenyl-