Lanostane-18,11.beta.-lactone

Lanostane-18,11.beta.-lactone