1-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane

1-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane