1-(2-methoxynaphthalen-1-yl)-N-(3-methylphenyl)methanimine

1-(2-methoxynaphthalen-1-yl)-N-(3-methylphenyl)methanimine