4-Amino-2-(4-fluoro-phenyl)-2H-9-thia-4a-aza-fluorene-1,3-dicarbonitrile

4-Amino-2-(4-fluoro-phenyl)-2H-9-thia-4a-aza-fluorene-1,3-dicarbonitrile