Stannane, (4-fluorophenyl)trimethyl-

Stannane, (4-fluorophenyl)trimethyl-