Ethanone, 1-[4-methyl-2-(2-pyridinylamino)-5-thiazolyl]-

Ethanone, 1-[4-methyl-2-(2-pyridinylamino)-5-thiazolyl]-