9,10,11,12-Tetrahydro-8H-cyclohepta[4,5]thieno[3,2-E][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine

9,10,11,12-Tetrahydro-8H-cyclohepta[4,5]thieno[3,2-E][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine