2-Dichloromethyldimethylsilyloxyadamantane

2-Dichloromethyldimethylsilyloxyadamantane