Ethanone, 1-[5-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]-

Ethanone, 1-[5-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]-